Πρέπει να έχετε φίλους

Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Αποκτήστε φίλους.

Χίλιοι πεντακόσιοι άνθρωποι παρατηρήθηκαν επί 10 χρόνια. Ερευνητές έδειξαν ότι η στενή επαφή με μέλη της οικογένειας είχαν μικρή επίδραση στα ποσοστά επιβίωσης,
αλλά η συχνή επαφή ανθρώπων με φίλους αύξανε το προσδόκιμο ζωής.

Η διαφορά ήταν σημαντική και οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι φίλοι μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικοί από την οικογένεια.

Τα συναισθήματα που συνδέονται με φίλους μπορεί να έχουν όχι μόνο πνευματικά οφέλη, αλλά να βοηθήσουν το σώμα και από φυσική πλευρά.

Healthy Years