Διώξτε τον πόνο

Τι επίδραση έχει η μουσική στον πόνο, την κατάθλιψη και την αναπηρία; Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε εκπληκτικά αποτελέσματα.

Ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Δυο ομάδες ακούγαν μουσική για μια περίοδο επτά ημερών. Η τρίτη ομάδα δεν άκουγε μουσική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κάθε είδους μουσική μπορούσε να μειώσει τον πόνο, την κατάθλιψη και την αναπηρία.
Εκείνοι που άκουγαν μουσική είχαν ένα 20% μείωση πόνου, 25% μείωση της κατάθλιψης και ένα 18% βελτίωση της κινητικότητας τους. Το αίσθημα ενδυνάμωσης ανέβηκε κατά 8%.

Health News