Δημοφιλής οδοντόκρεμα περιέχει φθόριο 500.000% από το επιτρεπόμενο που σχετίζεται με καρκίνο και χαμηλό ΙQ (βίντεο)

Πηγή atheatignosi:  Δημοφιλή φθοριούχος οδοντόκρεμα περιέχει 5.000 PPM φθοριδίου νατρίου - σχεδόν 500.000% πέρα από το επίπεδο που είναι γνωστό ότι βλάπτει το σώμα σας. Αυτές τις μέρες είμαι πραγματικά σοκαρισμένος από ένα πρόσφατο εύρημα.
Σοκαρίστηκα, όμως, όταν έμαθα ότι κάποιος ήξερε ότι χρησιμοποιούσε πραγματικά μια απο τον γιατρό συνιστώμενη οδοντόπαστα που περιέχει ένα επιβλητικό 5.000 φθόριο PPM. Αυτό είναι 5.000 φορές, ή 5.000% υψηλότερο από το ποσό του φθορίου που έχει συνδεθεί με τους κορυφαίους ιατρικούς επαγγελματίες με 25% αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης των όγκων, την καλλιέργεια των κυττάρων του καρκίνου, καθώς και τη μείωση του ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ

                                                         


Από  το  Ιστολόγιο  Αθέατη Γνώση