ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Επισκεφθείτε  οργανώσεις  και  συλλόγους  , που πραγματοποιούν  σίτιση και  κάθε  είδους  φιλανθρωπική  δράση , σε  άστεγους   και  (όχι  μόνο ) πολίτες  :

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΟΥΖΙΝΑ  " Ο ΑΛΛΟΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ "
I.Δ.Ε.Α  (Ισορροπία-Διασκέδαση-Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  "Ο Ονήσιμος "
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  " Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"