Άτιτλο

"Πριν βοηθήσεις κάποιον να θεραπευτεί,
ρώτησέ τον αν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει
όσα τον αρρώστησαν."
 
Ιπποκράτης