Τα εκπληκτικά πλεονεκτήματα του συνδρόμου aspenger

Τα εκπληκτικά πλεονεκτήματα του συνδρόμου Aspenger

Η Diane Kennedy, συγγραφέας και υποστηρικτής του συνδρόμου Asperger γράφει, «είναι οι οραματιστές μας, επιστήμονες, διπλωμάτες, εφευρέτες, σεφ, καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικοί. Είναι οι αυθεντικοί στοχαστές και μια καθοδηγητική δύναμη του πολιτισμού μας.»
Διαβάστε  περισσότερα  εδώ