Γυμνάσιος Λαυριώτης - Θεραπεία με βότανα

Ὁ καλόγερος καὶ οἱ συνταγές του

Ἐκατοντάδες θεραπευτικὰ βότανα γιὰ ἐκατοντάδες ἀσθένειες
369 Συνταγές του καλόγερου

Πάτερ Γυμνάσιος
Θεραπεία με βότανα

Πρόκειται για ένα από τα πολλά βιβλία που κυκλοφόρησαν, με τις περίφημες συνταγές του πατέρα Γυμνασίου Λαυριώτου. Σκοπός της ψηφιοποίησης και δημοσίευσής του, είναι να μάθει (ή τέλος πάντων, να έχει ευκολότερα τη δυνατότητα να μάθει) το το ευρύ κοινό, για αυτό το τέκνο του Θεολόγου της Θασου, που διδάσκει εκτός από υγεία, έναν τρόπο ζωής. 

Το  υλικό αυτό αλιεύθηκε από το ιστολόγιο  OK!